DSKL – K4


[section]

CHÀO MỪNG  BẠN ĐẾN VỚI DANH SÁCH KỶ LUẬT LỚP HỌC 

ĐỌC VỊ BẤT KÌ AI – K4

[tabgroup] [tab title=”ĐIỂM DANH”]

[wpdatatable id=9 table_view=regular]

[/tab] [tab title=”BÀI TẬP”]

[wpdatatable id=11 table_view=regular]

[/tab] [tab] [/tab] [/tabgroup] [/section]