NHẬT KÝ KHOÁ HỌC CKDV K2

Trang nhật ký của lớp Chìa Khoá Đọc Vị K2 đã được khép lại. Cảm ơn bạn đã đi trọn vẹn hành trình cùng BTC và những người bạn đồng tu, mong rằng bạn cũng nhận được nhiều giá trị sau lớp học để có sự chuyển hoá sâu sắc, cũng như duy trì được nhóm bạn tam bảo trong gia đình của mình nhé.